Opleidingen

 

Diploma's

VMBO

Sociaal pedagogisch werker niveau 3 

Cursussen

(kinder) EHBO

VVE Uk & Puk

Baby's in de Kinderopvang

Meldcode A: werken met de meldcode kindermishandeling

Meldcode B: signaleren, rapporteren en in gesprek gaan

Meldcode C: echtscheiding en kinderopvang

Meldcode D: weerbaarheid van kinderen versterken

Meldcode E: oog voor verwaarlozing

Werken aan de vier pedagogische basisdoelen

Gordon training 'effectief communiceren met kinderen in de kinderopvang'

Kinderpsychologie

Training Deugdenproject

Ontwikkeling door (spel) materiaal

Kinderziektes

ADHD

Communicatie tussen ouder en opvang

Omgaan met bijten en slaan bij peuters

Structureren en grenzen stellen

Risicovol spelen

Kinderen en emoties

Peuterpubertijd